Follow by Email

Wednesday, December 14, 2011

生物和非生物的特征(Ciri-ciri Hidupan dan Bukan Hidupan)

生物的特征 (Characteristics of living organisms) / (Ciri-ciri hidupan)
-需要食物和水 (Need food and water) / (Makanan dan air diperlukan)
-会呼吸 (Can respire) / (Boleh bernafas)
-会繁殖 (Can reproduce) / (Ada pembiakan)
-会移动 (Can move) / (Boleh bergerak)

      

    
非生物的特征 (Characteristics of non-living organisms) / (Ciri-ciri bukan hidupan)
-不需要食物和水 (No need food and water) / (Makanan dan air tidak diperlukan) 
-不会呼吸 (Cannot respire) / (Tidak boleh bernafas)
-不会繁殖 (Cannot reproduce) / (Tiada pembiakan)
-不会移动 (Cannot move) / (Tidak boleh bergerak)

非生物的认识 (Pengenalan Bukan Hidupan)

非生物
-没有生命的物体, 如: 桌子,洋娃娃,石头等等


Non Living Things
-Objects without lives, such as tables, dolls, stone and so on


Bukan Hidupan
- Benda yang tidak bernyawa, seperti meja, patung, batu dan lain -lain

  

生物的认识 (Pengenalan Hidupan)

生物
-是有生命的物体,如: 人, 动物和植物


Living Organisms
-The objects with lives, such as humans, animals and plants


Hidupan
-Benda yang bernyawa, seperti manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan